ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW REFERENCYJNYCH

ADAPTACJA DOMU GENERAŁÓW NA MUZEUM REGIONALNE W MIECHOWIE

(kubatura 6.000 m3).

Zleceniodawca: FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA KRZYSZTOF WITEK - rok 2010

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

ADAPTACJA HALI MAGAZYNOWEJ NA CELE PRODUKCYJNE FIRMY IMI  INTERNATIONAL

(kubatura 3.250 m3).

Zleceniodawca: FTH „MARO” ZPCHR ROMAN CHŁOSTA - rok 2010

Projekt: Architektura, konstrukcja, wod-kan, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyka

OŚRODEK WYPOCZYNKOWO-HOTELOWY Z FUNKCJĄ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE DYSFUNKCJI RUCHOWEJ W SKOMIELNEJ CZARNEJ

(kubatura 15.000 m3).

Zleceniodawca: MW-ARCHITEKT - rok 2010

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyka.

OŚRODEK INNOWACYJNOŚCI KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

(kubatura 50.000 m3).

Zleceniodawca: Kontrapunkt V-projekt  - rok 2010

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH W BIAŁCE – PROJEKT INSTALACJI ODZYSKU CIEPŁA DLA TUNELI SUSZARNICZYCH

(kubatura 3.000 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Osłonek Białkowych  - rok 2010

Projekt: Wentylacja, konstrukcja, zasilanie elektryczne, automatyka.

FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH W BIAŁCE – PROJEKT DODATKOWYCH KOMÓR KLIMATYZACYJNYCH ORAZ MODERNIZACJI NAWILŻALNI 

(kubatura 16.000 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Osłonek Białkowych  - rok 2010

Projekt: Klimatyzacja, architektura i konstrukcja, zasilanie elektryczne, automatyka.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIEJSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. G. NARUTOWICZA DLA POTRZEB CENTRALNEJ STERYLIZATORNI (kubatura 2500 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa „PERSPEKTYWA” – rok - 2009

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

BUDYNKI NADSZYBIA „REGIS” KOPALNI SOLI „WIELICZKA” 

(kubatura 7500 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” – rok - 2009

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

BUDYNEK BIUROWY „ACTION” PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W KRAKOWIE

(kubatura 54.730 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT  – rok - 2008 - 2009

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W GLIWICACH 

(kubatura 509.880 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT  – rok - 2008 - 2009

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

BUDYNEK BIURA ROZWOJU KRAKOWA S.A. PRZU UL. KORDYLEWSKIEGO W KRAKOWIE

(kubatura 10.000 m3).

Zleceniodawca: BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.  – rok - 2008

Projekt: Klimatyzacja i chłodnictwo.

OBIEKT PRODUKCYJNO-ADMINISTRACYJNY "MTU AERO ENGINES GMBH" W GMINIE TRZEBOWNISKO (kubatura 223.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT  – rok - 2008

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

ZESPÓŁ KRAKOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. A. F. MODRZEWSKIEGO  W KRAKOWIE – ETAP III (kubatura 35.000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2007 - 2008

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo.

ZESPÓŁ MIESZKANIOWY „GARDEN RESIDENCE” PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W KRAKOWIE 

(kubatura 35.000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2007 - 2008

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo.

BUDYNEK BIUROWY COMARCH S.A. IV ETAP (kubatura 20.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna „ATRIUM”  – rok - 2007 - 2008

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo..

BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY UL. CIĄGŁÓWKA W ZAKOPANEM (kubatura 18.000 m3).

Zleceniodawca: Biuro Architektoniczne „AMAR” – rok - 2007 - 2008

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

WYDZIAŁ FIZYKI, ASTRONOMI  I INFORMATYKI STOSOWANEJ (kubatura 90.000m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna „WASKO-PROJEKT” - rok 2007 - 2009

Projekt: klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA ORAZ WYDZIAŁ FIZYKI, MATEMATYKI  I INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ (kubatura 123.5003).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT  – rok - 2007 - 2008

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W KRAKOWIE (kubatura 540.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok - 2005 - 2006

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (kubatura 90.000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2005 - 2006

Projekt: klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (kubatura 60.000 m3).

Zleceniodawca: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP – rok – 2005 - 2006

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.


HOTEL W KRYNICY PRZY UL. ŚWIDZIŃSKIEGO (kubatura 50.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok - 2005 - 2006

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.


MUZEUM WSI LUBELSKIEJ (kubatura 10.300 m3).

Zleceniodawca: Biuro Rozwoju Krakowa - rok 2005 - 2006

Projekt budowlany: klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

SALA POSIEDZEŃ COLLEGIUM MAIUS UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO (kubatura 350 m3).

Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński – rok - 2005

Projekt: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo.

BUDYNEK ŁAZIENEK SALINARNYCH NA TERENIE KOPALNI SOLI W WIELICZCE (kubatura 8.000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2005 - 2006

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM TARGU (kubatura 33.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok - 2005

Projekt: wentylacja i chłodnictwo.

HALA SZTUCZNEGO LODOWISKA W KRAKOWIE (kubatura 62.000 m3).

Zleceniodawca: 2A PRACOWNIA PROJEKTOWA – rok - 2004 - 2005

Projekt budowlany: wentylacja i chłodnictwo.

OŚRODEK HOTELOWY W ZAKOPANEM (kubatura 23.000 m3).

Zleceniodawca: Biuro Architektoniczne AMAR – rok - 2004 - 2005

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z CZĘŚCIĄ NOCLEGOWĄ W MYŚLENICACH (kubatura 50.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok - 2004 - 2005

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

UBOJNIA ZWIERZĄT W ZARSZYNIE (kubatura 13.300 m3).

Zleceniodawca: TERMSTER Patykiewicz - rok 2004

Projekt budowlany: wentylacja i klimatyzacja

UBOJNIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH WRAZ Z CZĘŚCIĄ ROZBIORU I SKŁADOWANIA MIĘSA W MOCHNACZCE (kubatura 45.000 m3).

Zleceniodawca: TERMSTER Patykiewicz - rok 2003

Projekt budowlany: wentylacja i klimatyzacja

ZAKŁAD ROZBIORU, PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO I PRODUKCJI KONSERW W KAMIENICY POLSKIEJ (kubatura 8.400 m3).

Zleceniodawca: TERMSTER Patykiewicz - rok 2003

Projekt budowlany: wentylacja i klimatyzacja

HALA SPORTOWA W TYCHACH (kubatura 20.600 m3)

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna ATELIER LOEGLER w Krakowie - rok 2004

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

ZAKŁAD PRODUKCJI WÓD MINERALNYCH „MULTIVITA” W TYLICZU (kubatura 25.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych „SAN-EKO” - rok 2003 - 2004

Projekt: klimatyzacja, zasilanie elektryczne, automatyka

FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH W BIAŁCE (kubatura 16.000 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Osłonek Białkowych - rok 2003 - 2004

Projekt: klimatyzacja, architektura i konstrukcja, zasilanie elektryczne.

„COCA-COLA” – FILIA W NIEPOŁOMICACH (kubatura 7500 m3)

Zleceniodawca: Koncern „Coca-cola” – Warszawa – rok 2003

Projekt : Klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, automatyzacja, wod-kan, zasilanie elektryczne.

SALA WIDOWISKOWO – KINOWA „ROTUNDA” w Krakowie (kubatura 3200 m3)

Zleceniodawca: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – rok 2003 - 2005

Projekt: Klimatyzacja , wentylacja, chłodnictwo.

OPERA KRAKOWSKA (kubatura 75.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architekt. ATELIER LOEGLER w Krakowie – rok 2003 - 2004

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

HOTEL „KRÓL KAZIMIERZ” w Krakowie – I etap (kubatura 16.000 m3).

Zleceniodawca: Studio Architektoniczne „ARCHECON” – rok 2002 - 2003

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, c.o., wod.-kan., gaz, zasilanie elektryczne i automatyzacja.

BUDYNEK NR 1 BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ w Krakowie (kubatura 65.000 m3).

Zleceniodawca: BUDOSTAL 3 – rok-2002 - 2004.

Projekt: automatyka i zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych; zasilanie i sterowanie klap p.poż. i innych urządzeń ochrony p.poż.

Oprogramowanie i rozruch automatyki.

ZESPÓŁ KRAKOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. A. F. MODRZEWSKIEGO w Krakowie (kubatura 55.000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2002 - 2004

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

BUDYNEK HOTELOWY W KOMPLEKSIE AQUAPARKU w Zakopanem (kubatura 26.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok-2001.

Projekt budowlany: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU „TURÓWKA” W WIELICZCE NA HOTEL (kubatura 18000 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 2001

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

KINO WIELOSALOWE „MULTIPLEX” Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ w Krakowie (kubatura 105.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architekt. ATELIER LOEGLER w Krakowie - rok 2001-2003.

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja

UNI CENTRUM w Katowicach (kubatura 370.000 m3).

Zleceniodawca: ABB Instal we Wrocławiu - rok 2001 - 2003

Projekt wykonawczy: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, ogrzewanie, koordynacja wszystkich branż wewnętrznych instalacji.

CENTRUM BIZNESU „EFEKT” w Krakowie (kubatura 11.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 2001 - 2002

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo.

ZESPÓŁ BIUROWY GTC „KORONA” w Krakowie (kubatura 65.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 2001- 2004

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo.

BUDYNEK NR 2 BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ w Krakowie (kubatura 70.000 m3).

Zleceniodawca: BUDOSTAL 3 – rok-2001-2002.

Projekt: automatyka i zasilanie elektryczne instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych;

zasilanie i sterowanie klap p.poż. i innych urządzeń ochrony p.poż.

Dostawa, oprogramowanie i rozruch automatyki.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA AGH w Krakowie (kubatura 46.000 m3).

Zleceniodawca: MIASTOPROJKT – rok-2001.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

KOMPLEKS HOTELOWO-APARTAMENTOWY w Szczecinie (kubatura 40.000 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok-2000.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

MULTIKINO w Krakowie (kubatura 70.300 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1999-2000.

Projekt budowlany: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO i automatyzacja.

ZESPÓŁ HOTELOWY IBIS-NOVOTEL w Krakowie (kubatura 74.600 m3).

Zleceniodawca: PERBO-PROJEKT – rok 1999-2000.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

HOTEL „FILHARMONIA” w Krakowie (kubatura 46.400 m3).

Zleceniodawca: Studio Architektoniczne – rok 1999.

Projekt budowlany: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

PAWILON POLSKI NA ŚWIATOWĄ WYSTAWĘ EXPO 2000 w Hanowerze (kubatura 1.000 m3).

Zleceniodawca: Studio Architektoniczne – rok 1999.

Projekt wykonawczy: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

MULTIKINO w Zabrzu (kubatura 70.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1999.

Projekt budowlany: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO i automatyzacja.

FH KRAKCHEMIA . DOM TOWAROWY „GALERIA” w Krakowie (kubatura 17.900 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1998-1999.

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO i automatyzacja.

NASTAWNIE W ELEKTROCIEPŁOWNI w Jaworznie (kubatura 1.200 m3).

Zleceniodawca: INSTAL-Kraków - rok 1998-1999r.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

BANK ROZWOJU EKSPORTU w Krakowie (kubatura 3.400 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 1998-1999r.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY w Krakowie (kubatura 1.600 m3).

Zleceniodawca: Agencja Projektowa Architektury „EKSPO” - rok 1998-1999r.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY w Nowej Hucie (kubatura 2.200 m3).

Zleceniodawca: INSTAL-Kraków - rok 1998-1999r.

Projekt: wentylacja, chłodnictwo, elektryka i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

CENTRUM BIUROWE LUBICZ w Krakowie (kubatura 108.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1999

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO.

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUNICYPALNYCH w Tychach (kubatura 83.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna ATELIER LOEGLER w Krakowie - rok 1998-1999.

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

BUDYNEK BIUROWY I ROZBUDOWA SALONU MERCEDES w Krakowie (kubatura 25.000 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

FABRYKA PAPIEROSÓW PRINCE OF POLAND W JAWORNIKU (kubatura 500 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Papierosów PRINCE OF POLAND w Jaworniku - rok 1997-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

SĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE (kubatura 7.500 m3).

Zleceniodawca: Studio Architektoniczne – rok 1997

Projekt: wentylacja oddymiająca i automatyzacja instalacji wentylacji ogólnej i oddymiającej.

ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW (kubatura 3.100 m3).

Zleceniodawca: Elektrociepłownia Kraków - rok 1997-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, węzeł cieplny i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH W BIAŁCE (kubatura 6.000 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Osłonek Białkowych - rok 1997

Projekt: klimatyzacja procesów technologicznych

ELEKTROWNIA WODNA CZORSZTYN-NIEDZICA

Zleceniodawca: Hydrotrest SA w Krakowie - rok 1997 (kubatura 1.800 m3).

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

PODZIEMNY PASAŻ HANDLOWY w Sosnowcu (kubatura 55.550 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna Jerzy Wowczak w Krakowie - rok 1996

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWY w Sosnowcu (kubatura 8.300 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna Jerzy Wowczak w Krakowie - rok 1996-1999.

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY w Opolu (kubatura 4.500 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1996

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

SZPITAL MIEJSKI w Nowym Targu (kubatura 7.000 m3).

Zleceniodawca: KPIS Kraków - rok 1996

Projekt, dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

CENTRUM HANDLOWE KRAKCHEMIA w Krakowie (kubatura 30.140 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1995-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNO-SPORTOWY AKADEMII EKONOMICZNEJ w Krakowie (kubatura 18.800 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna ATELIER LOEGLER w Krakowie - rok 1995-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

BANK HANDLOWY w Krakowie (kubatura 9.200 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Architektoniczna DDJM w Krakowie - rok 1995-1997

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo, wod.-kan., CO, kotłownia gazowa, przyłącza zewnętrzne i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

FABRYKA KOSMETYKÓW „MIRACULUM” w Krakowie (kubatura 1.300 m3).

Zleceniodawca: Fabryka Kosmetyków „Miraculum w Krakowie - rok 1994-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

DWORZEC GŁÓWNY PKP w Częstochowie (kubatura 3.200 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa CENTRUM w Krakowie- rok 1994

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

SZPITAL w Chrzanowie (kubatura 23.000 m3).

Zleceniodawca: Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - rok 1994-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

DWORZEC GŁÓWNY PKP w Krakowie (kubatura 6.500 m3).

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa CENTRUM w Krakowie- rok 1993

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

TELEWIZJA - KRAKÓW KRZEMIONKI w Krakowie (kubatura 12.000 m3).

Zleceniodawca: OTV Kraków - rok 1993

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

90

CENTRUM KULTURY JAPOŃSKIEJ w Krakowie (kubatura 11.000 m3).

Zleceniodawca: Biuro Architektoniczne JET ATELIER Ltd - Kraków - rok 1993

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

BANK PeKaO w Lubinie (kubatura 5.300 m3).

Zleceniodawca: Bank PeKaO w Warszawie - rok 1992

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

Bank PeKaO TRADING CORPORATION w Poznaniu (kubatura 11.100 m3).

Zleceniodawca: Bank PeKaO w Warszawie - rok 1992

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa, montaż, oprogramowanie i rozruch automatyki.

HOTEL „IBIS” w Krakowie (kubatura 9.000 m3).

Zleceniodawca: POOR - Austria - rok 1993

Projekt: automatyzacja węzła cieplnego, kotłowni gazowej i wentylacji.

Dostawa, montaż, rozruch i eksploatacja automatyki.

SZPITAL WOJSKOWY w Krakowie (kubatura 3.600 m3).

Zleceniodawca: Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany - rok 1992

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja. Automatyzacja węzła cieplnego i kotłowni gazowej.

Dostawa urządzeń i uruchomienie.

PORT LOTNICZY w Krakowie (kubatura 7.500 m3).

Zleceniodawca: Krakowska Dyrekcja Inwestycji III - rok 1993

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja

Dostawa urządzeń i uruchomienie.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA w Krakowie (kubatura 9.900 m3).

Zleceniodawca: Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa - rok 1991-1998

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Montaż automatyki, oprogramowanie i uruchomienie.

TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO w Krakowie rok 1990 (kubatura 20.000 m3).

Projekt: klimatyzacja, wentylacja, chłodnictwo i automatyzacja.

Dostawa wszystkich urządzeń i uruchomienie.